หจก. ไอเพลย์ เน็ตคาเฟ่ (เชียงใหม่)


99/74-75 หมู่ 1 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

เบอร์โทรศัพท์ : 053-223797 , 094-2949299

Facebook